Debian Archive

Ghid de instalare pentru Raspbian

Raspbian este sistemul de operare special optimizat pentru plăcile Raspberry Pi (RPi) cu cele mai multe recomandări și suport din partea comunității, oferind atât o bogată funcționalitate cât și robustețe în condiții de resurse limitate. Derivat din Debian, acesta oferă pe lângă funcțiile de bază ale kernelului, peste 30000 de aplicații, pachete, software precompilat, toate

Installation Guide for Raspbian

Raspbian, one of the OS’es especially optimized for Raspberry Pi boards (Pi) has the most recommendations and support from the RPi community, while providing rich functionality and robustness in limited resources of Pi. Debian based, it offers, in addition to the basic functions of the kernel, over 30,000 applications, packages, pre-compiled software, all put together